Søknadsfrist til videregående skole for søkere med spesielle behov

1. februar er søknadsfrist til videregående opplæring dersom du har spesielle behov. For ordinære søkere er søknadsfristen 1. mars.

Dato
1. februar 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer

Du skal søke innen 1. februar hvis du

  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  • søker om fortrinnsrett eller individuell behandling
  • nylig har kommet til Norge

Søknaden sendes gjennom nettsiden vigo.no.

Les mer om søknad og opptak til videregående skole på www.vilbli.no 

Til toppen