Aktivering av pålogging for foresatte i Vis er utsatt

Foresattetilgangen i Visma InSchool er utsatt pga synkroniseringen mot folkeregisteret  

Håndtering av korona

For å begrense smitte har vi iverksatt en rekke tiltak på skolen. Her finner du informasjon om smitteverntiltak og informasjon til elever om smittevernrutiner.  

Program første skoleuke

Alle elever blir møtt første skoledag og vist til sitt klasserom. Program for uken kan du lese her. Vi gleder oss til å møte dere alle sammen!      

Velkommen til skolestart

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen til skolestart tirsdag 18.august.  

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.     

Forhindret i å møte første skoledag?

Oppmøte på skolen er obligatorisk fra første skoledag. Dersom du av særskilte årsaker ikke kan møte, må du gi skriftlig beskjed til skolen.  

Har du spørsmål i forbindelse med skoleplass, ventelister og inntak?

Står du på venteliste på Røyken videregående skole? Vi tar kontakt med deg når du står først på ventelisten og vi har en ledig plass.  

Har du søkt videregående skole 2020-21?

Viktig informasjon fra inntakskontoret  

Til toppen