Forhindret i å møte første skoledag?

Oppmøte på skolen er obligatorisk fra første skoledag. Dersom du av særskilte årsaker ikke kan møte, må du gi skriftlig beskjed til skolen.  

Har du spørsmål i forbindelse med skoleplass, ventelister og inntak?

Står du på venteliste på Røyken videregående skole? Vi tar kontakt med deg når du står først på ventelisten og vi har en ledig plass.  

Har du søkt videregående skole 2020-21?

Viktig informasjon fra inntakskontoret  

Til toppen