Avgangselev 2019-20 og har 1 eller IV i ett eller flere fag?

Det blir gjennom Viken fylkeskommune gitt et tilbud fram mot privatisteksamen i høst for avgangselever fra skoleåret 2019-20 som har fått 1 eller IV i ett eller flere fag som de trenger for å få vitnemål. Hensikten er at flere skal fullføre og bestå videregående skole.

Lærer skriver ordet privatist på tavlen - Klikk for stort bildeHusk å melde deg opp til privatisteksamen GettyImage  

Tilbudet gjelder bare for dem som melder seg opp til privatisteksamen i høst! 

Det vil ikke gjelde om du melder deg opp til privatisteksamen for å forbedre karakterer eller av andre grunner. 

  • Du vil kunne låne læremidler på skolen, og det kan bli mulighet for noe veiledning i faget før eksamen.
  • Hvis du avlegger eksamen, vil du få refundert oppmeldingsavgiften.
  • Skolen vil ta kontakt med elevene dette gjelder. Du vil få høre mer om ordningen samtidig som du kan få hjelp til å melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene.

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på.

Husk påmeldingsfristen 15.09.

Til toppen