Når bør du holde deg hjemme og når bør du dra på skolen?

Det er viktig at elever holder seg hjemme så lenge de har luftveissymptomer som hoste eller lignende. Hva når koronatesten er negativ?

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Negativ koronatest?

Selv etter en koronatest som viser seg negativ skal eleven ikke møte på skolen med hoste eller feber. Dette fordi eleven fortsatt kan spre forkjølelsen han/hun er smittet med og gi andre luftveissymptomer. De andre er da igjen nødt til å teste seg og må holde seg borte fra skolen i påvente av svar på test eller at det skal gå over. 

Fraværsregelen og fraværsgrensen gjelder som før - men med et viktig unntak gjeldende i perioden 24. august tom 31. oktober:

  • For å få dokumentert fravær grunnet helserelaterte årsaker trengs ikke legeattest, men det må foreligge melding fra foresatte (hvis eleven er under 18 år).
  • For eleven som er hjemme av helsemessige årsaker knyttet til korona skal fraværet legges inn som dokumentert gyldig fravær på skolen, så lenge en melding fra foresatt foreligger. Får man ikke slik dokumentasjon legges det inn under 10%’en.
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august tom 31. oktober 2020 skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis, men av tekniske årsaker må eleven selv søke om fratrekk av dette fraværet i VIS.
  • Når eleven er hjemme er det viktig at han/hun følger med og gjør oppgaver hjemmefra på Teams slik at eleven ikke går glipp av for mye undervisning.

 

Nyttige lenker:

Til toppen