Søke skoleplass til høsten?

Husk søknadsfrist 1.mars for søkere til videregående skole og til læreplassLærer hjelper tre elever - Klikk for stort bildeHusk å søke skoleplass innen 1.mars Christian Berset/Studio CB   

Slik søker du

Hvilken skole kan du søke på?

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. I utgangspunktet kan du søke den skolen og det utdanningsprogrammet du ønsker, men du vil prioriteres til den nærskolen du er tildelt. Det er derfor viktig å føre opp nærskolen på søknadsskjemaet. Hvis det er andre skoler du heller ønsker å gå på enn nærskolen, kan du sette opp disse som et høyere ønske på søknaden.

 • Du får 100 ekstrapoeng for å søke til nærskolen din.
 • Nærskolen defineres på grunnlag av postnummeret der du bor.
 • Du kan ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram du ønsker å gå på

Det er 11 utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev vil ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven vil gå på. 

Les mer om nærskoler i Viken

Utdanningsprogram som er unntatt nærskoleordningen

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
 • Håndverk, design, og produktutvikling (DT)
 • Musikk, dans og drama (MD)
 • Naturbruk (NA)

Alle søkere konkurrerer derfor på lik linje.

Er Røyken vgs min nærskole?

Du kan finne ut om Røyken er din nærskole ved å taste inn ditt postnummer i et Excel-ark. Du må bruke Excel-arket via PC eller Mac. 

Bruk Excel-arket på vilbli.no for å se om Røyken er din nærskole

Når får jeg svar på skoleplass?

Inntak til videregående skole skjer i flere runder.

 • Senest 10. juli er førsteinntaket er klart
 • Senest 25. juli er andreinntaket klart
 • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
 • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen på nettsidene til vigo.no. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om inntak, kontakt inntakskontoret i Viken på inntak@viken.no eller 22 05 50 22.

For mer informasjon se Inntakskontoret i Viken

Til toppen