Parkering

Skolen har en stor parkeringsplass på venstre side før du kommer til bommen ved skolen. Hvis du benytter bil til skolen, må du parkere på denne plassen. Her kan du parkere gratis.

Moped/scooter/ATV

Motorsykler skal parkeres på oppmerket plass til høyre ved bommen inn til skolen.  

Bilde viser mopeder parkert på egen parkeringsplass for mopeder - Klikk for stort bildeMopedparkering til venstre for bommen Bente Gylland  

Sykkelparkering

Det er sykkelparkering til høyre for inngang D, ved den brede trappen. Du må passere bommen inn til området for å finne sykkelparkeringen.

Bildet viser skilt med sykkelparkering - Klikk for stort bildeSykkelparkering Marianne Wahlberg  

HC-parkering

Det er tre tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Du finner to av disse på elevparkeringen nærmest bommen. En plass på ansattparkeringen ved innkjøringen

Feilparkering av motorkjøretøy kan medføre bot/borttauing. Kjøring på skolens område er ikke tillatt.

Til toppen