Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Bilde viser trappekunst i blått på grå trapp - Klikk for stort bildeSkolen ønsker tett samarbeid skole-hjem Marianne Wahlberg   

Vi ønsker god kontakt med foreldre og foresatte og oppfordrer alle til å ta kontakt med skolen hvis det skulle være noe. Dette samarbeidet er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og gode resultater.

Kontaktlærer

Hver elev har en kontaktlærer som innkaller til foreldremøter og foreldresamtaler (for elever under 18 år) og holder oversikt over elevens fravær og hvordan eleven arbeider i ulike fag. Oppstår det spesielle situasjoner, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet. Det er ønskelig at hjemmet også tar kontakt med kontaktlærer når det oppstår spørsmål rundt elevens skolegang. 

Foresatte til ikke myndige elever skal få muntlig eller skriftlig varsling:

  • varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel. Dette kommer som varselbrev i Digipost.
  • informasjon om eleven og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriftene
  • annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter annen lovgiving.

Visma InSchool 

Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool innføres fra skolestart 2020

Hvorfor nytt system?

Målet med utviklingen av Visma InSchool (VIS) er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere framtidens skoleadministrasjon – og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på
Til toppen