Velkommen til skolen vår

Vi har i dag ca 800 elevplasser fordelt på 38 klasser. Skolen har 130 ansatte, som alle bidrar aktivt for å tilrettelegge for at du som elev skal trives og ha et godt lærings- og arbeidsmiljø på skolen.

Bilde viser elever utenfor Røyken videregående skole - Klikk for stort bildeElever utenfor Røyken videregående skole Marianne Wahlberg  

Røyken videregående skole tilbyr et bredt undervisningstilbud både innenfor yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram, noe som gir oss et mangfoldig og spennende læringsmiljø! Vi er en skole der elevene trives godt og får et solid grunnlag for fagbrev eller høyere utdanning med hjelp av erfarne og dyktige lærere. Røyken videregående skole samarbeider med mange bedrifter i utplassering av yrkesfagelevene i praksis, og har et godt samarbeid med ulike institusjoner som bidrar inn i undervisningen. Skolen har også nær kontakt med skoler i utlandet, og har faste elevutvekslingsprosjekter hvert år.

Røyken videregående skole en stor arbeidsplass for ansatte og elever. En så stor arbeidsplass fordrer at alle blir godt ivaretatt, og vi legger derfor stor vekt på å ha en "Vi-kultur" der alle skal trives og bli sett bl.a. gjennom ulike sosiale arrangement gjennom året.

Skolelokalene er moderne og trivelige, og sentrale arenaer som biblioteket og aulaen blir mye brukt og skaper læring og trivsel.Vi er tett på eleven og samarbeider godt i en dyktig stab av lærere,veiledere, driftspersonale, administrativt personale, bibliotekarer og ledelse,  for å gi deg som elev et godt grunnlag for det som er målet gjennom skoleårene ved Røyken videregåendeskole; elevene skal trives, oppleve mestring og oppnå resultater til å være stolt av!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Røyken videregående skole!

Laila Handelsby

Rektor

Bilde viser skolebygningen og skolens visjon - Klikk for stort bildeSkolens visjon Royken vgs  

Til toppen